Od dubna 2020 již využíváme nový webinářový systém založený na technologii HTML5, který již pro své fungování nepotřebuje Adobe Flash Player.

Technické požadavky pro přístup k webináři budete zřejmě splňovat už jen proto, že jste na této stránce. Pokud to shrneme, potřebujete přístup k internetu, internetový prohlížeč, sluchátka nebo reproduktory.

Zvláště pokud se webináře účastníte poprvé je ale vhodné otestovat připravenost Vašeho zařízení pro připojení k webináři.


JAK OTESTOVAT SVŮJ POČÍTAČ PŘED ÚČASTÍ NA WEBINÁŘI?

Pro účast na webináři stačí obvykle vybavený počítač/notebook (případně tablet nebo chytrý telefon). Pro bezproblémovou účast na webináři by vaše zařízení mělo splňovat následující požadavky:

  • Komplexní test připravenosti vašeho počítače pro účast na webináři naleznete zde: https://embed.archiebot.com/connection-tester.
  • Doporučená rychlost připojení k internetu je 5 Mb/s pro stahování (download) a 2 Mb/s pro nahrávání (upload). Rychlost si můžete ověřit na této adrese: www.rychlost.cz.
  • Aktuální webový prohlížeč Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Opera, Safari.
  • Sluchátka nebo reproduktory.

Pokud se přihlašujete z větší organizace nebo společnosti s přísnými pravidly pro správu sítě, může být přenos videa v síti zakázán a je nutné kontaktovat vaše IT oddělení.

Pro základní test funkčnosti využijte následující odkaz: https://embed.archiebot.com/connection-tester. Na této stránce zjistíte, zdali je Vaše zařízení připraveno pro účast na webináři i systémové požadavky, které je potřeba dodržet.

V případě dalších technických dotazů nás kontaktujte na emailu: [email protected].

Našli jste odpověď?