Standardně předplatné platí od data zaplacení na 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Například, pokud zaplatíte 15. 1., předplatné platí do 14. 1. následujícího roku.

Výjimku může tvořit např. případ, kdy předplatitel čerpá odměnu za doporučení a platnost předplatného tak může být delší).

Datum, do kdy máte předplatné platné naleznete v sekci Můj profil, hned na úvodní straně.

Přibližně měsíc před vypršením platnosti předplatného Vás kontaktuje pracovník zákaznické podpory a v případě, že se rozhodnete předplatné prodloužit, vyřídí s Vámi všechny potřebné záležitosti.

Prodloužit předplatné můžete také přímo zaplacením zálohové faktury, kterou najdete 30 před koncem předplatného v sekci Můj profil/faktury.

Našli jste odpověď?