Pro lepší orientaci ve videozáznamu nebo pro rozdělení jeho sledování na části slouží obsah. Obsah naleznete u všech kurzů od začátku sezóny 2017/2018. 

Sledujete rádi videa? Informace o obsahu, kapitolách a vyhledávání si můžete prohlédnout v krátkém videopostupu zde.

KDE OBSAH NAJDU?

Obsah je součástí stránky kurzu, najdete jej v šedém pásu záložek pod základními parametry kurzu.

JAK SE OBSAH POUŽÍVÁ?

Obsah neslouží pouze k přehledu, z jakých částí popř. kapitol se daný kurz skládá, ale především k přímému prokliku na kapitolu do videozáznamu. 

Postačí, když si vyberete část, která vás zajímá, kliknete na její název a video se nastaví na začátek kapitoly. Můžete se tak snadno vracet k problematickým oblastem, nebo si kurz pouštět na pokračování.

JAK POZNÁM, KTERÉ KAPITOLY JSEM UŽ ZHLÉDL?

U každého z názvů kapitol najdete zaškrtávací ikonku - tu můžete podle svých preferencí použít pro označení již zhlédnutých kapitol, nebo si naopak zvýraznit ty body obsahu, ke kterým se chcete později vrátit.

Našli jste odpověď?