Absolvované webináře na Videolektor.cz je možné započíst do kontinuálního profesního vzdělávání auditorů.


KOLIK HODIN SI MOHU DO KPV ZAPOČÍST?

Podle aktuálních podmínek pro zápočet online kurzů stanovených komorou auditorů je možné zahrnout do plánu školení 5 hodin za kalendářních rok


KDE SI OVĚŘÍM, ŽE SI MOHU KURZY ZAPOČÍST?

Videolektor.cz je zařazen na seznam odborných vzdělávaných institucí, které byly odsouhlaseny výkonným výborem KA ČR. Najdete nás na seznamu zde. Zápočet online kurzů do KPV auditorů se řídí podle vnitřní směrnice pro KPV § 2 odst. 3 písm. f) a podle § 3 odst. 3 písm. d) a písm. e). Spolupráce probíhá na základě vzájemně akceptovaného memoranda.


JAKÝ DOKLAD MUSÍM DOLOŽIT V PŘÍPADĚ KONTROLY?

Auditoři mohou být namátkově vyzvání k předložení dokladu o absolvování kurzu - pro tyto účely může sloužit jak certifikát o absolvování webináře, tak i doklad o zaplacení - faktura daňový doklad.

Našli jste odpověď?