Po aktualizaci prohlížeče Mozilla Firefox na verzi 64 jsme zaznamenali problémy při připojení na webinář. Vstup do třídy nebyl možný ani po instalaci Adobe Flash playeru. Pro vstup do třídy bylo nutné použít jiný prohlížeč, jako např. Chrome, Internet Explorer či Opera.

CHCI SE PŘIPOJOVAT NA WEBINÁŘE PŘES FIREFOX I NADÁLE, JAK MÁM POSTUPOVAT?

Pokud chcete i nadále používat prohlížeč Firefox pro účast na webinářích, je nutné si nainstalovat verzi 60 (ESR - verze s dlouhodobou podporou), kterou získáte zde: https://www.mozilla.org/en-US/firefox/organizations/all/?q=czech

Vyberte si verzi podle svého operačního systému (většinou Windows) a stáhněte si prohlížeč. Poté již proveďte instalaci ze staženého souboru podle pokynů instalačního programu.


JAK ZABRÁNIT TOMU, ABY SE FIREFOX AKTUALIZOVAL NA NEFUNKČNÍ VERZI?

Pro účely webinářů jsme odzkoušeli verzi (60.4 i 60.5), kde je vše funkční. Pro jistotu můžete zabránit prohlížeči automaticky nainstalovat novější verzi, než vyzkoušíme, že vše funguje. Tomu zabráníte tak, že vypnete v nastavení prohlížeče automatické aktualizace podle následujícího postupu.

1. Otevřete menu prohlížeče Firefox:

2. Zvolte nabídku "Možnosti":

3. Níže na stránce najděte sekci "Aktualizace", kde zrušíte automatické instalování aktualizací.

Našli jste odpověď?