Doslovný přepis výkladu slouží jako pomocník pro snadnější vyhledávání v záznamu. Hodit se Vám bude také v případě, že ve videu narazíte na složitější pasáž, kterou si potřebujete podrobněji prostudovat. Texty přepisů se promítají také do vyhledávání v celém archivu kurzů a pomohou Vám tehdy, kdy hledáte kurz ke konkrétnímu problému.

KDE PŘEPIS NAJDU?

Přepis najdete na stránce záznamu několik dní po jeho vydání. V prvním kroku je tedy nutné stisknout tlačítko "Přehrát" na stránce kurzu.

Na nově otevřené stránce záznamu poté najdete přepis jako jednu ze záložek v šedém pásu tlačítek pod videem.

JAK MOHU S PŘEPISEM PRACOVAT?

Přepis můžete samozřejmě číst od začátku dokonce, ale vzhledem k tomu, že se nejedná o upravený odborný text, ale o doslovný záznam myšlenek lektora, je dlouhodobé čtení takového textu unavující. 

Vyhledávání v záznamu

Nejlépe přepis uplatníte při vyhledávání konkrétní části výkladu pomocí klíčových slov. Stačí když do pole "Vyhledávání" napíšete hledaný výraz a potvrdíte tlačítkem "Hledat". Níže Vám poté vyjedou výsledky vyhledávání. Pro zrušení výsledků vyhledávání smažte hledaný výraz a stiskněte znovu "Hledat".

Pro rychlé vyhledávání můžete také využít univerzální klávesovou zkratku CTRL+F, která vyhledá požadovaný text. Po stisknutí kláves se objeví pole pro zadání textu a prohlížeč jej okamžitě vyhledá a zvýrazní. Pomocí šipek nahoru a dolů potom můžete procházet jednotlivé výsledky vyhledávání.

Spuštění videa od určité části přepisu a naopak

Dále si můžete konkrétní sekci přepisu přehrát přímo ve videu. K tomu slouží červené časové údaje v závorkách. Po kliknutí na časovou sekvenci se nastaví přehrávání záznamu od dané části přepisu.

Naopak, pokud narazíte při poslechu na pasáž, kterou byste si raději přečetli jako text, vyhledejte si ji v přepisu - buď podle červených časových údajů, nebo pomocí textového vyhledávání (viz výše).

Označení částí přepisu hvězdičkou

Chcete se k nějaké části přepisu v budoucnu vrátit? Každá sekce přepisu má u sebe prázdnou hvězdičku. Můžete ji použít pro označení důležitých nebo zajímavých částí výkladu. Později můžete také v těchto hvězdičkách vyhledávat. Postačí, když k hledanému výrazu v poli vyhledávání zvolíte ještě možnost "Ano" v sekci "Označeno."

Našli jste odpověď?