Webináře

Technické požadavky na webináře, přihlášení a přehledy kurzů, živé vysílání, materiály k webináři, kladení dotazů, certifikáty a uznatelnost

David Skála avatar Jitka Stradějová avatar
22 článků v téhle kolekci
Autoři: David Skála a Jitka Stradějová