Webináře

Technické požadavky na webináře, přihlášení a přehledy kurzů, živé vysílání, materiály k webináři, kladení dotazů, certifikáty a uznatelnost

Jitka Stradějová avatar
20 článků v téhle kolekci
Autor: Jitka Stradějová