Obsah, kapitoly a jejich přehrávání

Obsah, kapitoly a jejich přehrávání

Pro lepší orientaci ve videozáznamu nebo pro rozdělení jeho sledování na části slouží obsah. Obsah naleznete u všech školení od začátku sezóny 2017/2018.

KDE OBSAH NAJDU?
Obsah je součástí stránky školení, najdete jej v na pravé straně vedle videa. (Tip: křížkem vedle slova "Obsah" si můžete obsah skrýt a video se zvětší přes celou obrazovku.)

JAK SE OBSAH POUŽÍVÁ?
Obsah neslouží pouze k přehledu, z jakých částí popř. kapitol se dané školení skládá, ale především k přímému prokliku na kapitolu do videozáznamu.

Postačí, když si vyberete část, která vás zajímá, kliknete na její název a video se nastaví na začátek kapitoly. Můžete se tak snadno vracet k problematickým oblastem, nebo si školení pouštět na pokračování.Kliknutím na čtvereček vlevo od názvu kapitoly si "fajfkou" můžete označovat již zhlédnuté kapitoly.